Nowy numer 49/2023 Archiwum

1979-2019 40. rocznica
pierwszej pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski

Wszystkie przemówienia i homilie