GN 28/2024 Archiwum

1979-2019 40. rocznica
pierwszej pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski

Wszystkie przemówienia i homilie