GN 28/2024 Archiwum

Operacja SB „Lato-79” w Wadowicach

Tajni współpracownicy SB fotografowali i filmowali uczestników spotkań z papieżem w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny (2-10 czerwca 1979). Mamy te niepublikowane dotąd zdjęcia.

Wybór Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. był dla komunistów prawdziwym ciosem, tym bardziej że papież chciał odwiedzić swoją ojczyznę. Władze PRL starały się pielgrzymkę opóźnić, a kiedy wynegocjowano jej termin w 1979 r., starały się utrudnić jej przebieg. Na liście miast, które papież miał odwiedzić, znalazły się jego rodzinne Wadowice.

Kluczową rolę przy przygotowaniach i zabezpieczeniu pielgrzymki PZPR wyznaczyło antywyznaniowemu Departamentowi IV MSW. Już w marcu 1979 r. w MSW powołano sztab operacji „Lato-79”. Zabezpieczenie operacyjne wizyty Jana Pawła II w Wadowicach należało do zadań Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej MO w Bielsku-Białej.

80 tysięcy wiernych

Starania władz, aby uniemożliwić jak największej liczbie osób uczestnictwo w spotkaniu z papieżem, skończyły się fiaskiem. Świat obiegły zdjęcia papieża modlącego się przy chrzcielnicy, przy której udzielono mu pierwszego sakramentu, przekraczającego progi rodzinnego domu, przemawiającego do rozentuzjazmowanych wiernych. Bezpieka szacowała, że w spotkaniu z Janem Pawłem II w Wadowicach wzięło udział ok. 80 tys. osób, z czego ok. 20 tys. zgromadziło się wzdłuż trasy przejazdu.

30 tajnych współpracowników

Funkcjonariusze SB fotografowali i filmowali uczestników spotkań z papieżem, a informacje zdobywane dzięki podsłuchom i sieci informatorów przekazywano na bieżąco do Departamentu IV, Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bielsku-Białej i innych struktur partii.

Zobacz unikatową galerię. Publikujemy jako pierwsi:

W Wadowicach SB skorzystała z 30 tajnych współpracowników, świeckich i duchownych, z których część ulokowana była w najbliższym otoczeniu Jana Pawła II

*autor jest naczelnikiem Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie

Cały tekst w specjalnym serwisie na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..